Försäljningsvillkor

1.Parter

Dessa försäljningsvillkor gäller vid ingående av försäljningsavtal mellan mResell AB, Org.nr 556885-5372 (nedan kallat ”mResell”) och dess kunder (nedan kallade ”Säljare/Säljaren”). Försäljningsvillkoren gäller i de situationer där mResell agerar som köpare. mResell är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshoppen mresell.se. Säljaren kan vara antingen en privatperson eller ett företag. En privatperson som ännu inte fyllt 18 år och därmed är omyndig måste ha skriftligt samtycke från sin(a) vårdnadshavare för att kunna ingå ett försäljningsavtal med mResell.

Säljaren ska förse mResell med den information som krävs för att fullfölja försäljningsordern. Privatpersoner måste denna information minst innehålla namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post adress. För Företag måste informationen innehålla företagsnamn, telefonnummer, kontaktperson, e-post för kontaktperson inom Företaget, organisationsnummer, leveransadress, telefonnummer och fakturaadress om det behövs. Information om hur vi hanterar personuppgifter återfinns i vår Integritetspolicy.

Försäljningsvillkoren uppdaterades senast 2021-05-07 och gäller tillsvidare. mResell förbehåller sig rätten att ensidigt ändra försäljningsvillkoren utan att först meddela säljaren om ändringarna inte påverkar det materiella förhållandet mellan parterna. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart.

2. Produkten

Säljaren överlåter sin Apple-produkt och eventuellt medföljande originaltillbehör (laddningskabel, strömadapter, datakabel, etc.) (“Produkt”). mResell har erbjudit ett pris (”Indikerat Pris”) för Produkten baserat på produkt – och skick specifikationer som är angivet av säljaren och eventuella tillbehör inkluderat i försäljningen. Det Indikerade Priset inkluderar 25% moms för Företag, medan vinstmarginalbeskattning är applicerat på privatpersoner. Skickgradering är definierat enligt följande:

Oöppnad: En oöppnad produkt är ny och oanvänd. Emballaget är helt och originalskyddsplasten från Apple finns kvar.

Bra skick: Produkten är i bra skick både funktionellt och kosmetiskt. Ytan kan ha tydan på marginalt bruksskick, små märken eller repor, men ingen betydande eller flertalet märken, repor, skador eller bucklor på varken skärm, kanter eller chassi. Displayen måste vara repfri och utan skadat ytskikt, ljusläckage och döda pixlar. Batteriet måste vara i gott skick och passera Apple’s officiella batteritest.

Mindre kosmetiskt defekt: Produkten är fullt funktionell men har mindre kosmetiska defekter på ytan av produkten. Defekterna kan vara bruksslitage, mindre skrapmärken, bucklor och märken på chassi eller kanter. Displayen kan ha små repor men måste vara utan skadat ytskikt, ljusläckage och döda pixlar. Batteriet måste vara i gott skick och klara av att genomgå Apple’s officiella batteritest.

Grövre kosmetiskt defekt: Produkten är fullt funktionell men kan ha flertalet kosmetiska defekter på chassi och display. Markant bruksslitage, djupa eller flertalet repor, bucklor eller märken på chassi och kanter, eller mindre repor och märken på skärm samt mindre skadat ytskikt, ljusläckage eller döda pixlar. Om skärmen har grövre skadat ytskikt, sprickor eller flisor kan eventuellt mResell’s medarbetare behöva omvärdera produkten. Batteriet måste vara i gott skick och klara av att genomgå Apple’s officiella batteritest.

Produkten får inte ha: sprickor, gravering eller skärmskydd som sammanfogats med skärmen. Produkten får inte heller ha några tredjepartsdelar, batterier, laddare eller kablar. Vidare får produkten inte ha genomgått reparation på en icke auktoriserad verkstad. Strömadaptern måste vara intakt och laddningskabelns skyddshölje får inte vara skadat. Laddaren måste även vara anpassad till eluttag i nordiska hushåll.

Nya produkter (0-6 månader) eller oöppnade produkter måste bifogas med originalkvitto.

3. Leverans av produkten till mResell

Efter att säljaren har accepterat det indikerade prisförslaget, ska produkten levereras till mResell via post med den förbetalda fraktsedeln som tillhandahålls av mResell via e-post som säljaren angivit. Produkten måste skickas inom 10 dagar efter att mResell accepterat försäljningsordern. Mobila enheter måste ha avslaget ”Find my iPhone”-funktionen innan inskick av produkt.

3.1 Postpaket

Den förbetalda fraktsedeln mejlas till den e-postadress som säljaren uppgett efter att prisförslaget accepterats. Produkten måste postas med den förbetalda via valfritt PostNord ombud alternativt hämtas av DHL bud inom 10 dagar efter att prisförslaget och därmed har försäljningsordern accepterats av säljaren.

3.2 Emballering av Postpaket

Säljaren ansvarar för att produkten är emballerad på ett korrekt sätt och står risken fram till att produkten har mottagits av mResell. Produkten måste vara till tillräckligt skyddad genom ändamålsenlig paketering och emballage. mResell försäkrar produkten med motsvarat offererat värde som sänts till kund enligt försäljningsavtalet, under förutsättningarna att paketets innehåll är emballerat korrekt. Försäkringen är inkluderad och träder i kraft om paketet blir skadat eller borttappat under transport. Mobila enheter måste ha avslaget ”Find my iPhone”-funktionen innan inskick av produkt.

Riktlinjer och rekommendationer av emballering:

För att klara transport och i samlastning med andra försändelser krävs ett välanpassat emballage.Det yttre emballaget ska vara av god kvalitet för att tryck och påkänningar inte ska gå direkt in i produkten. Ytteremballaget ska även vara anpassat för produkten och inneremballagets storlek. Produkten ska inte kunna röra på sig under transporten samt distansera sig från det yttre emballaget. Produkten ska omges av ett stötdämpande material i samtliga riktningar som är anpassat efter produktens vikt, volym och känslighet.

  • Använd dubbla vägglådor av hög kvalitet
  • Säkerställ att det är minst 6 cm avstånd mellan leveransinnehållet och alla väggar i lådan
  • Fyll alla tomma utrymmen med skyddsmaterial
  • Använd tryckkänslig tejp med minst 48 mm bredd.
  • Använd dig av *”H-tejp” metoden och försegla alla kanter och sömmar på paketet korrekt.

*”H-Tejp” metoden innebär att du tejpar paketet på över och under sidan och formar bokstaven H med hjälp av tejpen, försäkrar dig att tejpen går över alla kanter och sömmar.

3.3 Andra preliminära åtgärder

Om produkten omfattas av ett MDM-system (Mobile Device Management), måste produkten kopplas bort från systemet innan produkten säljs till mResell. Om produkten köpts via Apples Device Enrollment Program (DEP), måste produkten kopplas bort från programmet innan produkten säljs till mResell.

4. Servicekontroll och prisbekräftelse

mResell informerar säljaren via e-post när produkten har anlänt till vår serviceverkstad med Apple Proffs.

När Produkten levererats garanterar säljaren att:

  1. Den är ägare till produkten och att produkten har införskaffats lagligt.
  2. Produkten har betalats fullt ut och att den inte används som säkerhet för ett lån.
  3. All information som tidigare lämnats av säljaren vad gäller produkten, dess skick, äganderättens innehavare är korrekt.

mResell kan inte hållas ansvariga för eventuella konsekvenser eller kostnader som uppkommit som en följd av att säljaren har brutit mot ovanstående garantier.

Efter servicekontrollen (som tar ca 3-5 arbetsdagar), kommer det Indikerade Priset att accepteras (Accepterat Pris). Ifall det Accepterat Priset är detsamma som det Indikerade priset, går ärendet vidare till utbetalningsfasen utan att något meddelande skickas till säljaren. Om produkten prisförslaget skulle justeras meddelas säljaren om detta och får istället ett (”Justerat Prisförslag”). Det som kan föranleda att ett prisförslag justeras är att det under servicekontrollen uppdagas att produkten avviker från vad Säljaren uppgett under försäljningsprocessen eller att andra defekter/brister upptäckts. En justering kan t.ex. bero på att produktens kosmetiska skick avviker från vad Säljaren uppgett, ett upptäckts komponentfel eller liknande defekt. Om batteriet inte passerar Apple’s officiella batteritest, eller om originaltillbehöret, till exempel; laddare, kabel eller plug är saknad eller skadad, kan det Indikerade Priset att komma att justeras.

Under servicekontrollen raderas all data i enlighet med gällande dataskyddslagar. mResell ansvarar inte för indirekta skador eller ekonomiska förluster som uppstått genom ett fel i dataraderingsprocessen. Säljaren ansvarar själv för att data som ska sparas har säkerhetskopierats och sparats på en annan enhet innan produkten levereras till mResell. Kvarblivna SIM-kort, skal, skärmskydd och andra eventuella accessoarer och tillbehör tas bort och kasseras under servicekontrollen.

Lådorna som levereras med enheterna kasseras vid ankomsten till vår anläggning. Samtidigt förvaras tillbehören enligt deras specifikationer. Detta innebär att om en av produkterna måste returneras till sin säljare så kommer den att returneras utan den levererade kartongen men med en annan lika lämplig för transport och att tillbehören kanske inte är de som skickas utan alltid har motsvarande specifikationer.

Om det Indikerade Prisförslaget godkänns av mResell eller det justerade prisförslaget accepteras av säljaren, betalar mResell ut det överenskomna beloppet till det bankkonto som säljaren har registrerat i SUS. När det kommer till privatpersoner använder mResell Swedbanks SUS system och utbetalning kommer ske till det bankkonto som är kopplat till säljarens personnummer, Om du inte är ansluten eller ansluter dig till SUS kommer vi sända ut en betalnings-AVI per post till din folkbokförda adress.

Utbetalningen behandlas normalt inom två arbetsdagar från godkännandet av (det justerade) prisförslaget. Företag skickar faktura till mResell AB, efter godkännande av indikerat eller justerat pris, med betalningsvillkor 14 dagar.

5. Hävning av försäljningsavtalet

mResell förbehåller sig rätten att ensidigt och utan ersättning avstå från att köpa produkten fram tills den tidpunkt då utbetalning skett till säljaren. Säljaren informeras i sådana fall om eventuell avbokning via e-post. Skulle försäljningsavtalet hävas enligt ovanstående kommer mResell leverera produkten till säljaren genom samma leveransmetod som säljaren ursprungligen använt sig av. Om säljaren väljer att avbryta försäljningen eller om mResell häver försäljningsavtalet på grund av säljarens försumlighet eller på grund av att man upptäckt en väsentlig brist i produkten, förbehåller mResell sig rätten att returnera produkten till säljaren, efter att säljaren betalat service- och hanteringskostnader. Service- och hanteringskostnaderna är för närvarande 290 kr för iOS enheter och 390 kr för OS X enheter. Kostnaderna inkluderar moms. Om frakt- och hanteringskostnaderna inte betalats i sin helhet inom en (1) månad från att produkten ankommit till service övergår äganderätten till mResell.

6. Godkännandet av försäljningsvillkoren och villkorens ikraftträdande

Försäljningsvillkoren träder i kraft när båda parterna accepterat försäljningsvillkoren. Säljaren godkänner försäljningsvillkoren elektroniskt genom att trycka på en särskild ”Jag accepterar” knapp under försäljningsprocessen på mResell webbshopp. mResell accepterar i sin tur försäljningsvillkoren genom att godkänna säljarens försäljningsorder och skicka säljaren ett orderbekräftelsemail.