Generella köpvillkor

1. Allmänt

Följande villkor gäller för försäljningsavtal mellan mResell AB (nedan kallat ”mResell ”) Org.nr 556885-5372 och dess kunder (nedan kallade ”Köpare/Köparen”). Villkoren gäller i de situationer där mResell agerar som säljare. mResell är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshopen mresell.se. Produkterna som säljs av mResell är begagnade, om inget annat anges i produktbeskrivningen.

Villkoren uppdaterades senast 2021-02-15 och gäller tillsvidare. mResell förbehåller
sig rätten att ensidigt ändra villkoren utan att först meddela Köparen om ändringarna inte innebär att det materiella förhållandet mellan parterna påverkas. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart.

2. Kunder och dataskydd

mResell säljer produkter till privatpersoner som har fyllt 18 år och till minderåriga som har skriftligt samtycke från sin(a) vårdnadshavare (nedan kallade ”Konsumenter”), samt till företag och organisationer (nedan kallade ”Företag”). Försäljningsavtalet regleras huvudsakligen av dessa villkor. Dessutom ska konsumentköplagen (1990:932) tillämpas vid försäljning av varor till Konsumenter och köplagen (1990:931) vid försäljning av varor till Företag.

Både Konsumenter och Företag är skyldiga att bifoga informationen mResell efterfrågar vid sitt köp. För Konsumenter ska denna information minst innehålla namn, adress, telefonnummer och epost. För Företag ska denna information minst innehålla namn, telefonnummer, epost till kontaktperson inom Företaget, organisationsnummer, fraktadress, telefonnummer och fakturaadress vid behov.

Information om hur vi hanterar våra kunders personuppgifter återfinns i vår integritetspolicy.

3. Produkter och Prissättning

Beroende på om ursprungliga ägaren av produkten har vart ett företag eller privatperson, är produkterna momsade enligt vanlig momssats eller vinstmarginalbeskattad för begagnade varor. Den tillämpliga skatten ska informeras separat för varje produkt. mResell förbehåller sig rätten att ändra priset, om det av misstag blivit felaktigt.

Produkter som säljs av mResell säljs alltid i ”befintligt skick”. mResell tillämpar en fyra-stegs kvalitetsklassificering till produkterna: Oöppnad, Mycket bra skick, Bra skick och Kosmetisk defekt. Defekter och särskilda problem som avgör vilken klassificering är beskriven i den individuella produktsidan. mResell kan komma att reparera vissa produkter med reservdelar som inte är Apple-certifierade. mResell ansvarar inte för några felaktigheter i produktens tekniska specifikationer och förbehåller sig rätten att ändra nämnda specifikationer utan att först meddela Köparen.

Alla produkter som levereras till Köparen har ett operativsystem installerat och är redo att användas vid leverans. Om det skulle visa sig att produkten efter dataraderingsprocessen fortfarande innehåller data som kan härledas till en tidigare ägare måste Köparen utan dröjsmål sluta använda produkten och returnera den direkt till mResell eller till den servicepartner som anges under avsnitt 5.1 för att säkerställa att dataradering sker på ett korrekt sätt.

Om inget annat anges i produktbeskrivningen levereras produkten utan installationsskivor för t.ex. iLife eller operativsystem. Köparen kan införskaffa en kopia av operativsystemet från Apple Online Store (tfn 0800 922 72 må – fre 10.00 – 20.00). iLife (iMovie och GarageBand) och iWork-program (Pages, Numbers, Keynote) kan laddas ner gratis genom ”App Store” med hjälp av användarens personliga Apple-ID. Alla produkttillbehör som ingår i köpet finns listade på produktsidan. Laddare till laptops levereras antingen med strömadapter (Duckhead) eller laddningskabel.

4. Betalningsmetoder och betalningsvillkor

Betalningsmetoder och betalningsvillkor tillhandahålls och regleras av Klarna Checkout Org: 556737-0431.

Användarvillkoren för Klarna Checkout återfinns här. Klarna Checkout är registrerat som betalningsinstitut hos Finansinspektionen enligt vad som stipuleras i Lag (2010:751) om betaltjänster.

Efter betalningsmetod har valts och alla nödvändiga steg i betalningsprocessen genomgåtts kommer betalningen vidarebehandlas i vår tjänsteleverantörs interna datorsystem. Betalningen registreras som färdig så fort Köparen, efter genomförd betalningsprocess skickas tillbaka till mResell´s webbutik. Betalningen överförs till ett bankkonto som förvaltas av Klarna Checkout, varpå den i ett andra steg överförs säkert och snabbt till mResell.

4.1 Betalning med kreditkort

Köparen kan betala sina köp med antingen Visa, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- , Maestro och American Express. Betalning med kredit- eller betalkort behandlas genom Nets Sverige SSL-skyddade betalningsformulär. Varken mResell eller Klarna Checkout har tillgång till Köparens kortinformation eftersom betalningsinformationen inte sparas i våra system.

mResell agerar som marknadsförare av produkter och tjänster samt leverantör av produkter till Köparen. mResell efterlever lagstadgade och avtalade förpliktelser som har att göra med försäljning av varor och tjänster. Vid betalning med kredit- eller betalkort ingås ett avtal mellan Köparen och Klarna Checkout (Org: 556737-0431) ansvarar för avtalade förpliktelser kopplade till kortbetalningen och riktigheten av eventuella felmeddelanden som skickas till kunden under betalningsprocessen. Klarna Checkout som överför kortbetalningen till mResell, ska stå som betalningsmottagaren på eventuellt kontoutdrag.

4.2 Betalning via faktura och avbetalning

Köparen kan betala sina köp via såväl faktura som på avbetalning genom Klarna. För att få använda faktura som betalningsalternativ måste köparen godkännas av Klarna. Köparen får i genomsnitt 14 dagar på sig att betala fakturan. Köparen kan även välja att betala köpet genom avbetalning. Alla avbetalningsköp hanteras av Klarna. För detaljerade fakturavillkor vänligen besök Klarna Fakturavillkor.

5. Leveransmetoder och leveransvillkor

mResell använder PostNord och DHL som leverantör. mResell erbjuder följande leveransmetoder:

5.1 Leveransmetoder

Hämta ut paket vid utlämningsställe

Köparen kan hämta sin köporder vid närmaste PostNord/DHL utlämningsställe.

Köparen meddelas via SMS eller e-post när paketet är framme och kan hämtas ut. Paketet kan hämtas ut efter klockan 16.00 på ankomstdagen. För uthämtning av paket krävs att man kan visa upp en giltig ID-handling samt uppge paketets Kolli-ID eller referens.

DHL Express Worldwide – Produkter som skickas från våra mResell kollegor runt om i Europa. T ex Spanien, Nederländerna, Finland och Tyskland.

Ej uthämtade paket

Vid försändelser som ej blir uthämtade hos postombudet (normalt efter 14 dagar går det i retur) så kommer försändelsen att skickas tillbaka till oss. Det medför extra kostnader och därför debiteras 250kr som skickas på en separat faktura.

5.2 Allmänna leveransvillkor

Frakt- och hanteringskostnader varierar beroende på den leveransmetod som väljs och kostnaderna framgår tydligt under beställningsprocessen. Efter att Köparen har lagt en beställning skickas en orderbekräftelse automatiskt till den e-postadress som Köparen angivit under beställningsprocessen.

Den genomsnittliga behandlingstiden för en beställning är ca 1 arbetsdag från det tillfälle då beställningen registrerats i mResell´s system. Leverans av beställningen tar ca 1 – 3 arbetsdagar.

mResell skickar inte produkter utanför Sverige. mResell ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför mResell’s kontroll. Skulle leveransen returneras till mResell på grund av att leveransen blivit misslyckad förbehåller sig mResell rätten att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en omleverans. Om avgiften för omleveransen inte betalas inom en (1) månad övergår äganderätten till produkterna som ingår i beställningen till mResell.

Skulle Köparen upptäcka att leveransen har skadats eller saknas åligger det Köparen att omgående (inom 48h) kontakta mResell via e-post och utförligt beskriva skadan samt dokumentera skadorna genom fotografering. Är skadan redan upptäckt vid upphämtningstillfället så ska paketet reklameras direkt på plats hos ombudet.

Det åligger Köparen att undersöka leveransen inom 14 dagar för att säkerställa att leveransen är avtalsenlig samt även bekanta sig med produktens bruksanvisning före användning. Vanligtvis är begagnade varor inte försedda med bruksanvisningar, dessa går dock att hitta på tillverkarens officiella webbplats.

Om återlämningsavgiften förblir obetald i en (1) månad ska ägandet av produkterna som ingår i beställningen överföras till mResell.

Kunden är skyldig att inspektera leveransen i närvaro av personalen vid utlämningsställe eller inom mottagning av produkten från servicepunkt. Om kunden märker att paketet eller dess innehåll är skadat får kunden avvisa leveransen.  Personalen på servicestället undertecknar ett protokoll/ intyg som säger att paketet har levererats skadat. Kunden är skyldig att informera mResell om skadan skriftligen via e-post utan onödiga dröjsmål. Informationen i mailet skall inkludera:
– Köpnummer
– Protokollreferens
– Foton på paketet både från utsidan och insidan såväl som den skadade enheten

Kunden är skyldig att bekanta sig med produktens manual före användning.

6. Returpolicy

I enlighet med (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) har Köparen (ifall denna är Konsument) 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa från den dag då Köparen mottar produkten. För att åberopa ångerrätten måste Köparen meddela mResell via e-post om att Köparen vill häva köpet. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet informerar mResell Köparen om hur denne går till väga för att returnera produkten.

För tillfället är returer gratis och försändelsen måste skickas med våra förbetalda fraktsedlar som skickas till din e-post vid skapandet av ett returärende. Produkten anses vara skickad samma datum som försändelsen skickas med vår förbetalda returfraktsedel.

Returnerade produkter måste vara i samma skick som de befann sig i när de skickades till Köparen, med andra ord får Köparen inte använda produkten. Om produkten har använts av kunden, debiterar mResell kostnader för ominstallation. Installationskostnader är för närvarande 350 SEK för datorer och 200 SEK för mobila enheter. Vidare är Köparen även ansvarig för eventuella avvikelser i produktens skick samt den värdeminskning som orsakas medan Köparen har produkten i sin besittning. Eventuell värdeminskning dras av från det belopp som ska återbetalas till Köparen. Tillbehör som till exempel SIM-kort eller skärmskydd måste tas bort innan produkten returneras. ”Find My iPhone”-funktionen (FMI) måste avaktiveras innan produkten returneras. Produkten som returneras måste vara förpackad på samma sätt som den var vid leveransen och inga klistermärken/dekaler eller annat får fästas på förpackningen. Skulle produkten returneras med bristande emballage eller vara felaktigt paketerad, är Köparen ansvarig för eventuella skador och kostnader som uppstår.

Ångerrätten är begränsad i specialbeställningar, t.ex. situationer där produkten beställts med uppgraderade komponenter (som t.ex. minne eller internt lagringsutrymme). Samma begränsning gäller vid programinstallationer. Åberopas ångerrätten i dessa fall kommer eventuell värdeminskning av de inkorporerade komponenterna att dras av från det belopp som ska återbetalas till Köparen

Ångerrätten gäller inte för företag. Retur av produkt(er) kan diskuteras med mResell I varje enskilt fall. mResell förbehåller sig dock rätten att helt avvisa returärenden.

7. Ansvar för defekter/fel

mResell har enligt den Svenska konsumentskyddslagen ett lagstadgat ansvar för brister i de produkter som mResell tillhandahåller. Utöver det omfattas alla produkter som saluförs av mResell av vår egen garanti under följande förutsättningar:

7.1 Allmänt

Alla produkter som säljs av mResell omfattas av minst 12 månaders garanti. Köparen har även möjlighet att förlänga garantin med upp till ytterligare ett år. En produkt som är befattad med defekter/fel vilka omfattas av garantin kommer återställas till tjänligt skick genom reparation. Nedan följer en lista på vad som inte täcks av garantin.

7.2 Garantiperiod och geografisk räckvidd

Garantiperioden för produkten är minst 12 månader från det datum då köpet genomfördes. Dessa garantier gäller endast i Sverige. Garantiperioden anges i produktbeskrivningen i webbutiken.

7.3 Garantins materiella omfattning

 • Snabb service: Arbetet med garantiärenden påbörjas inom 1-3 arbetsdagar från dess att produkten mottagits av vår servicepartner mcare Sweden.
 • Feldiagnostisering: mResell står för en kostnadsfri diagnostisering i de fall då det visar sig att produkten omfattas av mResell egna garantivillkor. Om produkten inte omfattas av garantin har mResell rätt att ta ut serviceavgift som för närvarande uppnår till 300kr.
 • Utbytesenhet: Om en köpt produkt är befattad med så pass omfattande defekter/fel att produkten behöver genomgå reparation fler än tre gånger under garantiperioden är Köparen berättigad att byta den defekta enheten mot en likvärdig utbytesenhet.

mResell ansvarar inte för defekter/fel som uppstår på grund av Köparens vårdslöshet. Defekter/fel som inte omfattas av garantin kan till exempel vara skada som uppstått genom en olycka, att produkten hanteras/används på ett icke ändamålsenligt sätt eller att produkten på annat sätt hanteras oaktsamt.

7.4 Begränsningar av garantin

 • Garantin täcker inte batterier (t.ex. i laptops eller mobila enheter)
 • Garantin täcker inte RAID-kortens strömförsörjning
 • Garantin omfattar inte datorfläktar
 • Garantin täcker inte programvarufel
 • Garantin omfattar inte avlägsnande av skadliga program eller virus
 • Garantin gäller inte om produkten är ansluten till ett ojordat eluttag
 • Garantin gäller inte ifall Köparen ”öppnat” enheten genom att skruva upp och/eller ta isär enheten.
 • Garantin täcker inte skador på kablar till laddare/nätaggregat
 • Garantin gäller inte ifall produkten skadas under frakten och skadan beror på Köparens oaktsamhet. Förpackningen som används för leveransen måste vara oskadad och ordentligt vadderad invändigt.
 • Garantin gäller inte om produktens serienummer har tagits bort eller gjorts oläsligt
 • Denna garanti täcker inte indirekta skador eller ekonomisk förlust som uppstår som ett resultat av att produkten går sönder. Till exempel ansvarar inte mResell för data som går förlorad till följd av att en hårddisk går sönder.

7.5 Fel och defekter

Kunden är skyldig att meddela mResell om upptäckta defekter/fel som uppdagas i samband med mottagandet av produkten eller så snart som möjligt efter det att en defekt/fel har uppdagats. Reklamationsmeddelandet ska skickas via e-post till [email protected]. Efter att ha meddelat mResell om defekten/felet och därefter mottagit reklamationsinstruktioner från mResell ska den defekta produkten utan dröjsmål skickas via post till mResell med hjälp av den frakthandling som du mottagit från oss. Köparen är själv ansvarig för att eventuell data som ska bevaras säkerhetskopieras till en annan enhet. När det kommer till mobila enheter måste Köparen även avaktivera ”Find My iPhone”-funktionen (FMI) innan produkten levereras till mResell. Produkten ska levereras utan tillbehör som t.ex. SIM-kort och skärmskydd. Den returnerade produkten måste vara förpackad på samma sätt som den var när den levererades till Köparen.

Detta ska inkluderas i förpackningen när den defekta produkten returneras:

 • En kopia av orderbekräftelsen/kvittot
 • Köparens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, email)
 • Beskrivning av defekten
 • Alla medföljande tillbehör

7.6 Avhjälpande av felet

I första hand kommer påvisade defekter/fel avhjälpas genom att produkten repareras. Skulle de nödvändiga reservdelarna inte finnas till hands, eller kosta orimligt mycket att införskaffa, kommer den defekta produkten istället att ersättas med en likartad ersättningsenhet. Garantin för reservdelar som installerats under en reparation är tre månader från den dag då reparationen utfördes. Garantin för den ersättningsenhet som ersatt en defekt produkt är tre månader eller den garantitid som gäller för den ursprungliga beställningen, ifall ursprungliga garantitiden är längre än tre månader. Det påvisade felet repareras så snart som möjligt. Vanligtvis brukar ett reparationsärende ta mellan 3 – 5 arbetsdagar, räknat från den dag då den defekta produkten nått vår aktuella servicepartner. I vissa fall kan en längre tid reparationstid vara motiverad. Vid bedömning av en rimlig reparations- eller ersättningstid beaktas bland annat produktens egenskaper, vår servicepartners tillgång till reservdelar samt hur pass omfattande defekten/felet är.

7.7 Prisreduktion och hävning av köpet

Skulle reparation av defekten/felet eller utbyte av produkten mot en likvärdig ersättningsenhet inte vara möjligt, förbehåller sig mResell rätten att erbjuda en prisreduktion. Skulle ingen överenskommelse nås kan en hävning av köpet komma till stånd, såvida inte defekten/felet är av bagatellartad karaktär.

Vid hävning kan det belopp som återbetalas till Köparen justeras nedåt med ett belopp som motsvarar den uppskattade nyttan som Köparen åtnjutit under den tid då produkten varit funktionell och innan felet uppdagades.

8. Reklamationsmeddelande om defekt/fel

Kunden är skyldig att meddela mResell om upptäckta defekter/fel via e-post till: [email protected] eller via post till: Reklamation / mResell, Karlbergsvägen 37 B, 113 62 Stockholm, Sverige. Reklamationsmeddelandet ska skickas dröjsmål efter att defekten/felet har uppdagats.

9. Tvistlösning

Eventuell tvist mellan Köparen och mResell löses i första hand genom förhandling. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling, kan Köparen (om denne är en konsument) överlämna tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se/) för ett opartiskt avgörande.

Innan tvisten hänskjuts till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande bör konsumenten söka vägledning i tvistefrågan genom att kontakta Lokalregisterkontorets konsumentrådgivningstjänst Konsumentverket (https://www.konsumentverket.se/).

Om tvisten inte kan lösas genom förhandling har Konsumenten även möjlighet att kontakta Europeiska kommissionens ODR-forum (Online Dispute Resolution) (http://ec.europa.eu/odr). För att få tvisten prövad kommer konsumenten bli ombedd att tillhandahålla information om näringsidkaren, bl.a. e-postadress. Informationen som efterfrågas finns nedan under kontaktuppgifter.

Om tvistlösningsalternativen ovan inte leder till en för båda parterna godtagbar lösning, kan tvisten slutligen prövas i domstol. Behörig domstol bestäms av konsumentens hemort eller hemvist, alternativt är Stockholms tingsrätt behörig.

10. Ändringar

Kapitell: 5.2 ändrat den 2020-02-20

15.5.2024: Kontaktuppgifter uppdaterade

 

 

Kontaktuppgifter:

mResell AB

Rörstrandsgatan 39B

11341 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-446 800 16 (Man-Fre kl 9-13/14-17) *

Mail: [email protected]